Preskočiť na obsah

Na Slovensku sa uskutočnia voľby do EP dňa 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 hod. Zvolíme 15 zástupcov Slovenskej republiky. Zakrúžkovať môžete poradové čísla max. 2 kandidátov.

Poslanci NR SR nám stále neumožnili, aby sme mohli voliť kandidátov na Slovensku zo zahraničia. Preto musíme cestovať na Slovensko, alebo voliť kandidátov iných členských štátov EÚ v zahraničí.

Kto môže voliť na Slovensku [Zdroj]?

  • Ak ste občanom / občiankou SR, máte trvalý pobyt na území SR a dosiahnete v deň volieb aspoň 18 rokov, môžete voliť na Slovensku.
  • Ak ste občanom / občiankou SR, nemáte trvalý pobyt na území SR ani iného štátu EÚ a dosiahnete v deň volieb aspoň 18 rokov, môžete voliť na Slovensku.
  • Ak ste občanom / občiankou iného členského štátu EÚ, na Slovensku máte trvalý pobyt a dosiahnete v deň volieb aspoň 18 rokov, môžete voliť na Slovensku.

Kto môže voliť mimo územia SR?

Ak ste občanom / občiankou SR, dosiahnete v deň volieb aspoň 18 rokov, môžete voliť v tomto členskom štáte Európskej únie, ak to legislatíva toho konkrétneho štátu umožňuje.

V Českej republike môžu občania EÚ voliť, ak majú v ČR registrovaný trvalý alebo prechodný pobyt [Zdroj].

Kto môže voliť mimo územia SR?

Niekoľko dôvodov – o čom sa rozhodne v európskych voľbách a prečo voliť nájdete tu.

Ďakujeme že volíte!

Rozhodujete tým napríklad aj o tom, či sa najbližších 5 rokov nebudete hanbiť za to, kto vás zastupuje v Európe.