Voľby do NR SR

Online žiadosť - Voľba poštou zo zahraničia

Na týchto miestach bolo do 10.1.2020 23:59 možné požiadať o voľbu poštou zo zahraničia.

Chcete mať možnosť voliť aj v iných voľbách zo zahraničia?
Podpíšte našu online petíciu.

Požiadal/požiadala som o voľbu poštou. Čo teraz?

 1. Výborne! Počkajte na hlasovacie lístky. Alebo si overte, že úrad dostal Vašu žiadosť - zatelefonujte im. Kontakty môžete nájsť na stránkach MV SR.
 2. Úrady už začali rozosielať hlasovacie lístky voličom do zahraničia.
 3. Najpozdejší termín pre odoslanie hlasovacích lístkov úradom do zahraničia je 24.1.2020. Presnejšiu informáciu Vám môže poskytnúť jedine obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska (ak máte trvalé bydlisko na území SR), resp. MV SR, ak nemáte trvalý pobyt na území SR (volby@minv.sk).
 4. Poštou obdržíte hlasovacie lístky a obálky na adresu v zahraničí (na územie SR sa hlasovacie lístky nezasielajú).

Ako voliť poštou?

 1. Riaďte sa pokynmi, ktoré budú v zásielke.
 2. Z hlasovacích lístkov yberiete jeden hlasovací lístok, zakrúžkujete čísla najviac 4 kandidátov.
 3. Hlasovací lístok vložíte do obálky opatrenej reliéfnou pečiatkou (obálku nájdete v zásielke) a zalepte ju.
 4. Obálku s hlasovacím lístkom vložte do návratovej obálky, ktorú ste tiež dostali v zásielke. Tá má na sebe už adresu úradu a na mieste spiatočnej adresy je vaše meno a slová: "Election by mail"
 5. A nakoniec - doručte obálku na adresu na obálke. Zákon neprikazuje obálku poslať poštou. Hovorí o doručení. Môžete ju doručiť kuriérom, alebo aj osobne. Doručiť ju však musíte najpozdejšie deň pred voľbami, teda 28.2.2020.

Viac na stránkach MV SR.Nestihol / nestihla som podať žiadosť o voľbu poštou do 10.1.2020 23:59. Čo teraz?

 1. Ak máte trvalý pobyt na území SR, stále môžete voliť na území SR v deň volieb:
  1. V mieste svojho trvalého pobytu.
  2. V ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území SR. V tom prípade požiadajte o hlasovací preukaz: Štart!
   Požiadať o hlasovací preukaz*

   *Dáta, ktoré zadávate do formulára nespracúvame. Ak si chcete byť istí, odpojte sa pri vypĺňaní formulára od internetu. Použitím aplikácie súhlasíte so spracovaním štatistiky návštevnosti prostredníctvom služby Google Analytics.

 2. Ak nemáte trvalý pobyt na území SR, je nám ľúto, v týchto voľbách už nemôžete voliť.

Chcete mať možnosť voliť aj v iných voľbách zo zahraničia?
Podpíšte našu online petíciu.Trvalý pobyt


mám v SR*

nemám v SR**

* Veľká väčšina voličov v zahraničí má stále trvalý pobyt v SR. Ak máte občiansky preukaz, znamená to, že máte trvalý pobyt v SR. Dokonca aj keď ste sa prihlásili k trvalému pobytu v zahraničí, trvalý pobyt v SR Vám automaticky nezanikol a preto zvoľte túto možnosť.

**Odovzdali ste na úrade v SR občiansky preukaz? Ak nemáte občiansky preukaz, potom veľmi pravdepodobne nemáte ani trvalý pobyt v SR.
K žiadosti musíte priložiť fotku cestovného pasu (alebo osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemáte platný pas). Ak nemáte po ruke fotku dokladu, vráťte sa na túto www stránku neskôr!

Pomoc

Občan SR žijúci v zahraničí má možnosť prihlásiť sa k trvalému pobytu v zahraničí. Trvalý pobyt v SR mu tým automaticky nezaniká. Ten trvá aj naďalej a tak môže mať občan SR trvalý pobyt v SR i v zahraničí súčasne.

Ak ste si trvalý pobyt zo SR odhlásili, voliť do Národnej rady Slovenskej republiky môžete jedine zo zahraničia - poštou. Na území SR nemôžete voliť do NR SR. Hlasovacie lístky Vám zašle MV SR na žiadosť, ktorú si vytvoríte v ďalších krokoch.

Nie ste si istí, či máte trvalý pobyt v SR? Zavolajte na mestský / obecný úrad Vášho posledného pobytu v SR. Tam Vám poskytnú potrebné informácie.

Máte špecifickú otázku ohľadne volieb? Prečítajte si pokyny na stránkach MV SR - Odbor volieb, politických strán a referenda. Ak tam nenájdete odpoveď na svoju otázku, pošlite otázku na volby@minv.sk. Odpovedajú zväčša do 1 pracovného dňa.

Voliť budem


poštou - zo zahraničia *

* Budete v čase volieb v zahraničí? V tom prípade môžete voliť poštou. Hlasovacie lístky si musíte nechať zaslať na adresu do zahraničia.

hlasovacím preukazom - na území SR **

** Ak máte trvalý pobyt na území SR, budete v čase volieb na území Slovenska, ale mimo miesta trvalého pobytu, budete potrebovať Hlasovací preukaz. S ním môžete voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Pomoc

*Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená najneskôr 50 dní pred termínom konania volieb - do .

**Ak si chcete dať hlasovací preukaz poslať, doručte Žiadosť o hlasovací preukaz a to poštou, alebo e-mailom, najneskôr 15 pracovných dní pred termínom konania volieb (t.j. najneskôr ).
Ak si nechcete nechať hlasovací preukaz doručiť poštou, môžete si ho vyzdvihúť osobne (v takom prípade žiadosť nepotrebujete), alebo vami poveraná osoba najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr ) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Voliť budem


poštou zo zahraničia*

*K žiadosti, ktorá bude vytvorená v ďalšom kroku, je potrebné priložiť scan / fotku cestovného pasu, roztvoreného na dvojstránke s osobnými údajmi.

Pomoc

* Nezabudnite k Vašej žiadosti pripojiť scan / fotografiu Vášho cestovného pasu, roztvoreného na dvojstránke s osobnými údajmi.

Hlasovací preukaz:


žiadam zaslať poštou do vlastných rúk*

žiadam vydať splnomocnenej osobe**

Ako získať Hlasovací preukaz
*nechajte si ho zaslať poštou - na adresu na Slovensku, alebo v zahraničí (žiadosť doručte najneskôr ),
**splnomocnite inú osobu, aby ho za Vás vyzdvihla (žiadosť doručte najneskôr ),
alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne - v takom prípade žiadosť nepotrebujete (najneskôr ).

Pomoc

Preukaz si môžete vyzdvihúť aj osobne (v takom prípade žiadosť nepotrebujete) najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr ) v úradných hodinách obce. Obec Vám vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Žiadosť o voľbu poštou

Žiadosť o hlasovací preukaz

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine


Vaše osobné údaje nespracúvame. Sú výhradne vo Vašom počítači. Ak chcete mať 100% istotu, odpojte sa od internetu.


Adresa Vášho trvalého pobytu v Slovenskej republike

(PSČ Vášho obecného/mestského úradu sa môže líšiť od PSČ Vašej adresy.)

Údaje splnomocnenca (kto za Vás vyzdvihne hlasovací preukaz)


Adresa pre doručenie hlasovacieho preukazu

Pre skopírovanie údajov z adresy Vášho trvalého pobytu .

Adresa miesta pobytu v cudzine

*Zásielku si môžete nechať poslať na poštu v zahraničí. V takom prípade zvoľte Poste Restante. Zásielku Vám na pošte vydajú, ak sa identifikujete dokladom.

Vytvoriť žiadosť pre:

Pomoc

Ak Vám nebolo pridelené rodné číslo, zadajte dátum narodenia.

Kliknite na tlačidlo "Podpísať" a pohybom kurzoru (myši, prsta po dotykovej obrazovke) podpíšte žiadosť.

Pomoc

Nezabudnite do e-mailu priložiť scan / fotografiu cestovného pasu! Žiadosť bez scanu / fotografie cestovného pasu by nebola úplná!

Po podpísaní dokumentu sa zobrazia ďalšie pokyny.

Tu sa prosím podpíšte

Pomoc

Vytvorte podpis pohybom myši, kurzoru, alebo prsta po dotykovej obrazovke.

Ak je súčasťou Vášho internetového prehliadača aj prehliadač PDF súborov, mali by ste vidieť náhľad vytvoreného dokumentu. Ak sa nezobrazil, nezúfajte.

Kliknutím na tlačidlo "Uložiť" uložte súbor so žiadosťou. Potom kliknite na tlačidlo "Vytvoriť email".

Pomoc

Čestné prehlásenie nie je potrebné nikam posielať. Vytlačte ho na tlačiarni v deň volieb ho vezmite so sebou do ktorejkoľvek volebnej miestnosti, kde chcete voliť.

Uložte si žiadosť kliknutím na tlačidlo "Uložiť" a potom kliknite na tlačidlo "Vytvoriť email".

Odošlite e-mail

V tomto kroku odošlete žiadosť s prílohami e-mailom.

Kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť e-mail", by sa mal vytvoriť nový e-mail.

Do e-mailu vložte:

 • žiadosť (vrátane čestného prehlásenia) vytvorenú v predchádzajúcich krokoch
 • foto / scan Vášho cestovného pasu roztvorený na stránkach s osobnými údajmi alebo foto / scan osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorého dátum vydania nie je starší ako 6 mesiacov (Osvedčenie o štátnom občianstve v zahraničí vybavíte na zastupiteľských úradoch SR, na Slovensku na okresnom úrade v sídle kraja).

Vytvoriť e-mail

E-mail adresáta:


Jeden hlas nestačí! Urobte viac:

 1. Zdieľajte túto www stránku so svojimi známymi!
 2. Podpíšte petíciu, tak ako 83 osobností a spolkov, za možnosť voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách (nie len do NR SR).
 3. Pošlite príspevok na propagáciu voľby poštou a tejto aplikácie na účet:
  IBAN: SK3783300000002901594765 BIC: FIOZSKBAXXX
  (transparentný účet Srdcom doma).
 4. Natočte max. 1 minútové video o tom, ako podať žiadosť online.
 5. Píšte a tagujte na sociálnych sieťach:
  #srdcomdoma #volmezozahranicia #volbapostou


Pomoc

Odošlite Vašu žiadosť e-mailom. Nezabudnite priložiť

 • žiadosť (vrátane čestného prehlásenia) vytvorenú v predchádzajúcich krokoch
 • foto / scan Vášho cestovného pasu roztvorený na stránkach s osobnými údajmi alebo foto / scan osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorého dátum vydania nie je starší ako 6 mesiacov (Osvedčenie o štátnom občianstve v zahraničí vybavíte na zastupiteľských úradoch SR, na Slovensku na okresnom úrade v sídle kraja).

Ak kliknutie na tlačidlo "Vytvoriť e-mail" nevytvorilo e-mail, pravdepodobne nemáte nakonfigurovaného e-mailového klienta.

V takom prípade vytvorte e-mail ručne. Adresujte ho na vyššie uvedenú e-mailovú adresu a vložte doň vyššie zobrazený predmet a text.

Kliknutím na ikonku naľavo od textov skopírujete text, ktorý potom ľahko vložíte do emailu.

Ďalej