Preskočiť na obsah

Čoskoro bude možné požiadať o voľbu poštou.

Nechajete nám kontakt na seba. Pošleme Vám e-mail hneď ako MV SR sprístupní aplikáciu verejnosti:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko:
Ktorá možnosť odpovedá najviac vašej správe?

Žiadosti o voľbu poštou bude možné podávať od oficiálneho vyhlásenia volieb. To by mal urobiť predseda NR SR v najbližších dňoch.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 30.9.2023. Ak budete v čase volieb v zahraničí, môžete voliť zo zahraničia – poštou.

Ako požiadať?

  • včas (viď. nižšie)
  • správnym spôsobom (viď. nižšie)

Kedy je možné podať žiadosť o voľbu poštou?

Oficiálne vyhlásenia volieb do NR SR predsedom parlamentu sa očakáva 30. mája 2023. Od tohoto dňa bude Ministerstvo vnútra (MV SR) prijímať žiadosti o voľbu poštou. A to až do 9.8.2023. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Pamätajte, že MV SR vám bude odosielať volebné materiály poštou a výhradne na adresu v zahraničí. Následne vy musíte poslať hlasovací lístok späť na MV SR.

Spôsob podania žiadosti o voľbu poštou

Podať žiadosť o voľbu poštou môžete písomne (poštou), alebo elektronicky.

Ak sa rozhodnete pre elektronické podanie žiadosti, musíte na to využiť oficiálnu aplikáciu MV SR. V týchto voľbách teda nebude MV SR akceptovať žiadosti doručené e-mailom. (Odkaz na aplikáciu zverejníme v deň, kedy ho zverejní MV SR.)