Preskočiť na obsah

Kto stojí za kampaňou Srdcom Doma 2023?

Slovensko je len jedno. V kampani, ktorá mobilizuje voličov v zahraničí sa spojili neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku s krajanskými organizáciami. Tvárami kampane budú ako osobnosti verejného života, tak bežní ľudia, ktorí pôsobia v zahraničí – študujú, reprezentujú Slovensko, bádajú, pracujú, cestujú..

Našim komunikačným partnerom je Barney studio, ktoré v rámci kampane realizuje všetky práce pro bono. Okrem iného vytvorili grafické vizuály kampane.

Srdcom doma o.z.

Občianske združenie Srdcom doma o.z. založili občania Slovenskej republiky pôsobiaci v zahraničí v roku 2018. Presadzujeme zjednodušovanie prístupu k voľbám, rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky voľby organizované v Slovenskej republike.

V roku 2019 sme organizovali koncert pre novozvolenú prezidentku Zuzanu Čaputovú na pražskej Kampe, ktorého sa zúčastnilo asi 4 000 Slovákov i Čechov.

V petícii za rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky voľby sme nazbierali 19 664 podpisov. Petíciu podpísala aj pani prezidentka Zuzana Čaputová.

Iniciovali sme podanie na Ústavný súd, v ktorom sme poukazovali na to, že Ústava SR nerozlišuje rôzne typy volieb a občania by nemali byť obmedzovaní v spôsobe hlasovania, ak už vo voľbách do Národnej rady môžu voliť poštou zo zahraničia. Stanovisko Ústavného súdu bolo, že nemôže rozhodovať o tom, čo v legislatíve chýba.

V roku 2020 sme v rámci kampane Srdcom Doma 2020 mobilizovali voličov v zahraničí k účasti na voľbách poštou zo zahraničia. Občania točili videá z krajín, z ktorých volili:

Vytvorili sme aplikáciu, ktorá desiatkam tisíc občanov umožnila jednoduchým spôsobom vygenerovať žiadosť o voľbu poštou zo zahraničia. Počet hlasov zo zahraničia sa oproti predchádzajúcim voľbám v r. 2016 takmer strojnásobil:

Po voľbách v roku 2020 sme navrhli niekoľko zmien Ministerstvu vnútra SR. Niektoré z nich sa podarilo presadiť aj v novele Zákona 180 / 2014 Z.z. v neskorších úpravách. Z najdôležitejších spomeňme: spracovávanie žiadostí o voľbu poštou z obcí na MV SR a vytvorenie centrálnej aplikácie pre podávanie žiadosti o voľbu poštou na MV SR.

Vo voľbách v roku 2023 očakávame 100 000 hlasov zo zahraničia.