Preskočiť na obsah

Ako môžete pomôcť Vy?

Srdcom doma o.z. je občianske združenie a je financované z príspevkov darcov. V prvej fáze kampane sa s pomocou darcov ako vy, podarilo mobilizovať až 72993 voličov k registrácii o voľbu poštou. V druhej fáze nás čakajú nasledujúce výzvy:

Výzva č. 1
Z ČR sa registrovalo k voľbe poštou len  26 962 občanov. Je ich tu však  niekoľkonásobne viac! Zmobilizujme ďalších 50 000 voličov v ČR! Voliči, ktorí nevyužujú voľbu poštou, ale majú trvalé bydlisko v SR, môžu voliť doma. Mobilizujme ich, aby pricestovali na voľby domov.

Výzva č. 2
V roku 2020 až 11,45% občanov, ktorí požiadali o voľbu poštou, nedoručilo  svoj hlas včas na MV SR. V r.2023 by to predstavovalo až 8360 hlasov. Znížme straty hlasov o 50%! Vďaka vytvorenej komunite voličov v zahraničí môžeme kontaktovať voličov, aby včas odoslali svoj hlas poštou na MV SR.

Výzva č. 3
Mnohí voliči v zahraničí nie sú zorientovaní – nevedia, koho voliť. Poskytneme im pomôcky, aby sa zorientovalikauzách politických strán.

V rámci kampane mobilizujúcej k voľbe poštou, sme si overili efektivitu platenej online reklamy. Využime ju s podporou sociálnych médií aj teraz!

Prosíme pošlite svoj príspevok na 2. časť mobilizačnej kampane Srdcom doma ešte dnes. Pozrite si aj video nižšie.

Ak ste sa rozhodli prispieť finančne, máte tieto možnosti (viac info nižšie):

  1. Na Donio.sk sme otvorili zbierku pre druhú fázu kampane.
  2. Ako poslať príspevok cez transparentný účet?
  3. Ako poslať príspevok cez Darujme.sk?

Chcete pomôcť inak ako finančne?
Kontaktujte nás >>
Ďakujeme!


1. Kampaň na Donio.sk

Prispejte kartou, alebo prevodom a napíšte nám odkaz.

Cez kampaň na Donio.sk sme získali najviac prostriedkov pre prvú časť kampane.

Pozrite si kampaňové video! Dopredu ďakujeme za vaše príspevky a tešíme sa aj na odkazy!


2. Príspevok na transparentný účet

Váš príspevok môžete poslať priamo na náš transparentný účet vo FIO banke na Slovensku. Tento spôsob preferujeme, pretože tak dostaneme 100% z vášho daru. Ak potrebujete potvrdenie o prijatí daru, napíšte nám následne e-mail.

IBAN: SK3783300000002901594765 (https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2901594765):


3. cez Darujme.sk:

Prečítajte si detaily našich plánov a pošlite príspevok na kampaň prostredníctvom portálu DARUJME.sk. Vďaka Vášmu príspevku sa o možnosti voliť poštou dozvedia ďalší voliči v zahraničí: