Preskočiť na obsah

Voľby do NR SR 2023 – vyhodnotenie mobilizačnej kampane.

Tlačová správa Voľby 2023 – z pohľadu Srdcom doma o.z.

V Prahe 2.10.2023

Výsledky volieb ukazujú, že voliči v zahraničí volia podobne bez ohľadu na to, kde sa vo svete nachádzajú. Sú si hodnotovo bližší než voliči, ktorí žijú vedľa seba na Slovensku. Zahraniční voliči majú podobné názory na to, kto by mal viesť Slovensko, sú odolnejší voči populizmu a extrémizmu.

Stručne na úvod:

 • voliči v zahraničí hlasovali výrazne odlišne v porovnaní s voličmi na Slovensku,
 • počet hlasov voličov zo zahraničia narástol o 20,1 % v porovnaní s rokom 2020,
 • podiel hlasov zo zahraničia dosiahol 1,95 % z celkového počtu platných hlasov a od roku 2006 kontinuálne rastie,
 • parlamentné voľby umožnili zvýšiť záujem voličov o dianie na Slovensku,
 • výsledky rýchlej ankety s viac ako 100 voličmi zo zahraničia poukazujú na nedostatky, ktoré je potrebné riešiť, 
 • 3 návrhy Srdcom doma o.z., ktoré boli zapracované do novely Zákona o podmienkach výkonu volebného práva voličom uľahčili účasť na voľbách,
 • spolupráca medzi Odborom volieb, politických strán a referenda a Srdcom doma o.z. bola výborná,
 • kontakt s občanmi prostredníctvom aplikácie MV SR je stratenou príležitosťou. Stačilo pridať jednoduchú voľbu pre súhlas “informujte ma e-mailom aj pri nasledujúcich voľbách”.

Dopad zahraničia na výsledky volieb

Zo zahraničia hlasovalo 58 779 voličov, čo predstavuje 20,1 % zvýšenie počtu hlasov v porovnaní s rokom 2020
(48 925). O voľbu poštou však v roku 2023 žiadalo až 72 993. Najviac voličov využilo voľbu poštou z Českej republiky (23 486). Nasledujú štáty: Spojené kráľovstvo (6 238) a Nemecko (5 546). V prvej desiatke sú ďalej Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, USA, Írsko, Belgicko a Francúzsko.

Rozdiel medzi počtom odoslaných žiadostí a počtom vrátených obálok je až 14 214 – teda 19,5 % žiadajúcich nevolilo poštou. Dôvody, prečo sa tak stalo, by mali byť predmetom analýzy, aby sme sa len nedomnievali, že časť z voličov volila nakoniec osobne, alebo na odoslanie zabudli, resp. nevolili napríklad kvôli problémom s poštou (viď. ďalej), alebo vysokým nákladom na poštu, nedostatku času, alebo ich hlasy na MV SR boli doručené po termíne. 

Preto sme dnes odoslali Ministerstvu vnútra SR (MV SR) žiadosť na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej žiadame o anonymizované údaje o jednotlivých žiadostiach o voľbu poštou. Radi by sme zistili úspešnosť voľby poštou z rôznych krajín a správanie voličov, ktoré vedie k účasti i neúčasti na voľbách poštou. Veríme, že vďaka tomu budeme schopní:

 • lepšie pochopiť správanie voličov v zahraničí,
 • identifikovať silné voličské komunity vo svete,
 • navrhnúť ďalšie zlepšenia volebného procesu,
 • efektívnejšie mobilizovať voličov v ďalších voľbách,
 • zvýšiť volebnú účasť v budúcnosti.

Voľbu poštou v týchto voľbách uľahčili aj zmeny, ktoré sme navrhli po voľbách v r. 2020 a tie boli aj implementované v Zákone o podmienkach výkonu volebného práva. V týchto voľbách boli prvý krát implementované: 

 • prenos kompetencií z obcí na MV SR, 
 • vytvorenie centrálnej aplikácie pre voľbu poštou, 
 • odosielanie obálok bez hlasovacích lístkov, možnosť ich stiahnutia z webu MV SR a ich tlače na tlačiarni.

Nestranný dohľad

Navrhujeme zaviesť nestranný dohľad nad pripomienkami voličov. Verejnosť má právo byť komplexne a vyčerpávajúco informovaná o všetkých problémoch spojených s voľbou poštou tak, aby nedochádzalo k spochybňovaniu volieb, ale naopak, aby videla, že sa proces neustále zlepšuje a jednotlivé problémy voličov sa riešia. 

Dôvod: do volieb v roku 2020, kedy sa žiadna NGO nevenovala tejto problematike, verejnosť nemala predstavu o problémoch spojených s voľbou poštou. Až keď si agendu voľby zo zahraničia zobrala na starosť Srdcom doma o.z. a voliči sa na nás začali s dôverou obracať so svojimi sťažnosťami, zistili sa mnohé chyby, ktoré viedli k zmenám celého procesu voľby poštou. Túto agendu by však mal riešiť podľa nás štát, ktorý má na to zdroje.

Anketa 

Po skončení volieb sme spustili rýchlu anketu medzi voličmi zo zahraničia. Za dva dni na ňu odpovedalo 87 voličov, ktorí popísali komplikácie, s ktorými zápasili aj navrhli zmeny. Z nich vyberáme častejšie sa vyskytujúce podnety:

Formát a obsah obálok

Problémy boli reportované v krajinách: Fínsko, Veľká Británia, Nórsko, Holandsko:

 • MV SR by malo zmeniť formát návratových obálok tak, aby neboli pre poštové firmy v iných krajinách mätúce:
 • adresu MV SR na návratnej obálke netlačiť modrou, ale čiernou farbou,
 • na návratovú obálku neumiesňovať spiatočnú adresu voliča, len ID pre kontrolu na MV SR,
 • obálka z MV SR aj návratová obálka by mala byť pevnejšia, niektorí voliči hlásili, že prišla roztrhnutá.
 • Pre pohodlnejšie zvládnutie a nižšiu chybovosť odporúčame doplniť pokyny k voľbe poštou infografikou á la “IKEA”.
 • Pre zaujímavosť uvádzame aj sťažnosť jednej voličky: “Volebne obalky dorazili nacas, my sme ich s manzelom odoslali 30.8. avsak zasielku nam 21.9. colny urad Slovenska zamietol a poslal spat do Australie! Samozrejme v case 28.9. ked s tym nebolo nic mozne urobit. Nerozumieme nechapeme!
 • Použitie vodotlače na hlasovacích lístkoch zneistilo voličov, ktorí nevedeli, či bude lístok uznaný ako platný, keď ich tlačiareň vodotlač nevytlačí. Použitie vodotlače je nezmyselné (jej účel je zabránenie rozmnožovaniu dokumentu, čo sa od voliča práve vyžaduje) a nemalo by sa v budúcnosti používať.
 • „election by mail“ by možno malo byť výraznejšie nez „voľba poštou“.
 • V rôznych krajinách sa píše adresát na ľavú časť obálky. Ak na návratovú obálku MV SR vytlačí odosielateľa, je prirodzené, že pošta sa snaží zásielku doručiť voličovi a nie na MV SR.
 • MV SR by malo urobiť dôkladnú analýzu toho, aké sú zvyklosti formátov obálok v krajinách, z ktorých prišli najväčšie počty žiadostí o voľbu poštou.
 • Mnohí voliči podľa MV SR nevložili hlas do opečiatkovanej obálky, z čoho je zrejmé, že je potrebné zvoliť lepšiu formu na informovanie voliča ako hutný text.
 • Mnohí voliči nevedia, na akej krajine v zahrnaičí budú v čase volieb, mnohí vycestujú deň pred voľbami. Pomohlo by, ak by mohli odvoliť osobne – doručením hlasu na MV SR dopredu. 

Forma volieb

 • Mnohí voliči navrhovali zavedenie elektronického hlasovania s využitím eID.

Úprava aplikácie pre podávanie žiadosti o voľbu poštou

 • Pridať v aplikácii pre podanie žiadosti o voľbu poštou možnosť zaslania všetkých hlasovacích lístkov (až po uzavretí kandidátok a tlači hlasovacích lístkov).
 • Pridať parameter “dátum odoslania zásielky z MV SR”. Zákon totiž obmedzuje možnosť, do kedy je nevyhnutné podať žiadosť o voľbu poštou, v tom čase sa však volič na danom mieste nemusí nachádzať. Mnohé zásielky z MV SR boli preto posielané späť na Slovensko.
 • Aplikácia by mala upozorniť voliča, keď zásielka príde do danej krajiny, alebo je neúspešne doručovaná. Slovenská pošta touto informáciou disponuje, je súčasťou trackingu, ale volič o nej nie je informovaný. V mnohých prípadoch voliči neboli informovaní o tom, že ich zásielka čaká na pošte a zásielka bola vrátená späť na MV SR. Pritom stačilo voličovi pripomenúť e-mailom, že ho čaká zásielka na pošte. To môže urobiť len MV SR, ktoré má e-mail voliča.
 • Posilniť a vyladiť systém, aby v budúcnosti nedochádzalo pri zvyšujúcom sa záujme voličov k preťaženiu a neodosielaniu e-mailov tak, ako sa to stalo v týchto voľbách. 
 • Pridať možnosť na udelenie súhlasu pre kontaktovanie v budúcich voľbách.
 • Rozšíriť systém o štatistiky, ktoré bude systém automaticky publikovať informácie o počtoch žiadostí, neúspešných – vrátených počtoch zásielok, počtoch hlasov, ktoré boli doručené na MV SR a to na webe MV SR bez potreby kontaktovať MV SR alebo čakať na tlačovku. Ide o dáta, ktoré by mali byť verejné, poslúžia lepšej angažovanosti a mobilizácii aj kontrole činnosti MV SR.

Príležitosti

Slovensko má záujem o spoluprácu s takzvanou novou diaspórou. Je to premiérska téma, počíta sa s podporou v Pláne obnovy, v dokumente Magnet pre talent. Do novej diaspóry patria aj voliči, ktorí sa zúčastnili na voľbách zo zahraničia. Je zrejmé, ktoré politické subjekty dokážu využiť potenciál zo spolupráce s diaspórou. Mal by sa o to snažiť aj štát.

Na volebných výsledkoch vidíme, že voliči, ktorých štát mohol osloviť, pretože na nich získal kontakty (ale pri podávaní žiadosti o voľbu poštou ich MV SR nepožiadalo o ich o súhlas na kontaktovanie) majú proeurópske hodnotové nastavenie, sú v moderných krajinách a ich nadšenie pre podieľanie sa na smerovaní Slovenska by štát mohol využiť. 

Zahraniční voliči odmietli aj OĽANO Igora Matoviča. Mnohí iste aj v reakcii na jeho drastické opatrenia na hrane zákona, bránenie občanom vstupu do SR počas pandémie, hanlivé označovanie, či zatváranie zdravých ľudí s nakazenými ľuďmi v štátnej karanténe. Výsledky naznačujú, že voliči v zahraničí majú lepšiu pamäť a silnejšiu reflexiu ako voliči na Slovensku.

Záver:

Predčasné voľby 2023 boli demokratické a slobodné a boli prístupné aj občanom hlasujúcim poštou zo zahraničia. Je vidieť, že občania v zahraničí majú záujem o smerovanie Slovenska. Je možné osloviť ich. 

Veľmi oceňujeme prácu Odboru volieb, politických strán a referenda MV SR, za implementáciu zmien vo volebných postupoch pre voľbu zo zahraničia a podporu voličom zo zahraničia pred voľbami. 

Nasledovať by malo rozšírenie voľby poštou minimálne pre:

 • prezidentské voľby 2024 (sme jednou z posledných krajín s priamou voľbou prezidenta v Európskej únii, ktorá neumožňuje účasť na voľbách hlavy štátu zo zahraničia),
 • voľby do Európskeho parlamentu 2024 (Európska komisia odporučila členským štátom, aby voličom v zahraničí umožnila účasť na voľbách).

MV SR vie, v ktorých krajinách žije najviac voličov, ktorí sa najviac zaujímajú o Slovensko. Mohli by sme ich vnímať ako aktívnych krajanov a pracovať s nimi v prospech Slovenska, ak by sme s nimi udržali kontakt.

Názory / preferencie voličov zo zahraničia sa neukazujú v žiadnych prieskumoch, ani v exit polloch.

Sčítanie hlasov a zverejnenie hlasov zo zahraničia naraz nepovažujeme za správne a veríme, že v ďalších voľbách bude zverejňované po okrskoch tak, ako v prípade okrskov na Slovensku. 

Veríme, že MV SR poskytne verejnosti anonymizované údaje o žiadateľoch o voľbu poštou, vylepší proces voľby poštou a navrhne jeho rozšírenie na ďalšie voľby. Sme presvedčení, že to prehĺbi vzťahy občanov v zahraničí k svojej vlasti a otvorí možnosti spolupráce s nimi. 

Logá Srdcom doma o.z.

Voľba poštou zaznamenala rekordný záujem!

O voľbu poštou požiadalo 72 993 občanov – z toho 26926 z ČR (takmer 37%). V porovnaní s rokom 2020, kedy bolo podaných: 55 253 žiadostí, ide o viac ako 32% nárast počtu žiadostí.

V roku 2020 z 55 253 žiadateľov nakoniec hlasovalo poštou: 48 925 voličov. Zvyšných 6328 (11,45%) nehlasovalo poštou (mohli hlasovať osobne, alebo nehlasovať). Ak by 11,45% nehlasovalo ani v roku 2023, predstavovalo by to 8360 hlasov.

Neviete, koho voliť? Nie ste sami! Na rozhodnutie koho voliť budete mať ešte dosť času! Volebné kalkulačky, diskusie, podcasty, kamaráti, rodina – vám pomôže rozhodnúť sa.

#kohovolit

A čo ak nakoniec pôjdete na Slovensko v čase volieb? Ak ste požiadali o voľbu poštou, ale neodošlete svoj hlas, stále máte možnosť voliť osobne na Slovensku – v mieste trvalého bydliska (ak máte trvalé bydlisko na území SR)!

Osobnosti, ktoré podporili voľbu poštou v kampani Srdcom doma:

Srdečne ďakujeme všetkým osobnostiam, ktoré vyzývali počas kampane k účasti na voľbách poštou zo zahraničia. Bez vás by sa nám nepodarilo zmobilizovať toľko voličov. Máte obrovské schopnosti nadchnúť občanov pre dobrú vec a my sme šťastní, že ste superschopnosti využili pre túto vec.

 • 🤵🏼‍♀️ prezidentka SR Zuzana Čaputová
 • 🤵🏻‍♂️ premiér SR Ľudovít Ódor
 • 🎥 herečka a speváčka Zea – Alžbeta Ferencová
 • 🎥 herečka Táňa Pauhofová
 • 🎥 herec Robo Jakab
 • 🥁 hudobník Martin Valihora
 • 🎥 herečka Natália Germáni
 • 🎥 herec Štefan Martinovič
 • 🎬 moderátor Sajfa – Matej Cifra 
 • 🎥 herečka Anna Rakovská
 • 🎥 filmová režisérka Tereza Nvotová
 • 🎥 herečka Patrícia Pivolusková
 • 🎥 herečka Viera Kučerová
 • 🎤 hudobná producentka Katarzia – Katarína Kubošiová
 • 🎤 spevák a textár ADNOXS – Adam Pavlovčin
 • 🎤 hudobník a textár Isama Zing – Jonatán Pastirčák
 • 👩‍🦰 topmodelka Barbora Brušková
 • 🎤 speváčka Jana Kirschner
 • 🎬 moderátorka Veronika Ostrihoňová
 • 📚 spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová
 • 🎥 herečka Eva Pavlíková
 • 🎥 herečka Martina Znamenáčková
 • 🎥 herec Andrej Polák
 • 🎙️ stand-up komik Michael Szatmary
 • 🧪 vedec Pavol Čekan
 • 🪄 marketérka, Ľudmila Kolesárová
 • 🪄 Pr manager Barbara Jagušák Heribanová 
 • 🎥 herec Juraj Kemka
 • 🎥 herečka Nataša Grambličková
 • 🎤 speváčka Zuzana Mikulcová
 • 👩‍🎨 moderátorka Kristína Tormová
 • 👩‍🎨 moderátorka Katarína Balážiová – Becca
 • 📺 moderátor Rastislav Iliev
 • 🎥 herečka Barbora Palčíková
 • 🎤 speváčka, skladateľka Zuzana Smatanová
 • 🧪 teoretický fyzik Samuel Kováčik, Vedátor SK
 • 🎥 herec Juraj Bača
 • 📺 moderátor Richard Vrablec
 • + 45 neziskoviek, ďalšie osobnosti a aktivisti

Podporovatelia

Za finančnú podporu ďakujeme:

Ďakujeme!